Bij afscheid

Ritueelbegeleider bij afscheid


Als een dierbare overlijdt, dan komt er veel op u af. Het lijkt of de tijd stilstaat terwijl er van alles geregeld moet worden. Daar staat uw hoofd echt niet naar. De uitvaarondernemer neemt veel praktische zaken voor zijn/haar rekening, maar de inhoud van de ceremonie is een heel ander verhaal. Als ritueelbegeleider sta ik u bij in de week na het overlijden van uw dierbare. Ik help u om vorm, kleur en inhoud te geven aan de afscheidsceremonie. Deze ceremonie, ook wel viering of dienst genoemd, sluit een hoofdstuk af en is tegelijkertijd een nieuw hoofdstuk zonder uw dierbare.

Een mooie en persoonlijke afscheidsdienst

Liever geen kleurloos verhaal, maar een liefdevolle schets van hoe iemand is geweest voor zichzelf en voor anderen. Een afscheid persoonlijk en betekenisvol. Met woorden, symboliek en rituelen die volledig op uw/jullie wensen en die van de overledene zijn afgestemd. Verbinding tussen mensen, maar ook tussen teksten, muziek en handelingen. Waarin u geraakt wordt en er ruimte is voor de intense gevoelens rondom dit verlies, waarbij een glimlach ook op zijn plaats is. Ik begeleid u over de drempel naar een leven zonder…. Via herinneringen (het verleden) staan we stil wat het overlijden u doet (het heden) en kijken we voorzichtig vooruit (toekomst). Een goed afscheid is een houvast bij de eerste stappen over de drempel waarbij u troost ervaart met een bemoedigend woord naar de toekomst.

Zo bijzonder kan een afscheidsceremonie zijn…

Als het leven lijkt stil te staan……. en het onderstaande is op u van toepassing?

 • graag heeft u dat een afscheidsdienst boeiend en meer is dan een standaard tekst;
 • als u een thema of symbool wilt gebruiken om het afscheid tot een samenhangend geheel te maken;
 • indien u het fijn vindt om ondersteund te worden met het vinden van de juiste woorden;
 • wanneer u net dat extra steuntje in de rug kunt gebruiken om zelf iets te doen bij de afscheidsdienst;
 • u kunt bijzondere rituelen waarderen die zorgen voor een beleving op een diepere laag;
 • er zijn verschillende sprekers en u wilt de juiste de samenhang bevorderen;
 • u wenst een bijzondere afscheidsdienst waar u achteraf met een goed gevoel op terug kunt kijken.

Hoe werkt het?

 • Tijdens ons eerste gesprek gaan we samen op zoek naar de essentie van wie hij of zij voor jullie was; wat heeft deze persoon voor u betekend? Welke levenslessen neemt u van hem of haar mee? Hieruit kan een persoonlijke symbool of een thema ontstaan dat als een rode draad door de afscheidsdienst loopt.
 • Ik werk dit uit en kan voor jullie het levensverhaal of andere persoonlijke tekst schrijven.
 • Ik zorg voor een verbindende samenhang tussen teksten, sprekers en muziek.
 • Ik maak een slotoverweging die aansluit bij jullie zienswijze.
 • Zorgvuldige voorbereiding en afstemming; draaiboek voor jullie zelf, de uitvaartverzorger en de locatie.
 • Wilt u zelf iets doen tijdens de ceremonie en vind u dit lastig? Ik ondersteun en coach u hierbij.
 • Tijdens de afscheidsdienst zal ik als spreker de viering voorgaan.

Samenwerking met uitvaartverzorgers

U kunt rechtstreeks contact met mij opnemen, maar ook via een uitvaartverzorger. Ik werk samen met diverse uitvaartverzorgers in de regio Betuwe en Utrechtse Heuvelrug. Zij hebben persoonlijke betrokkenheid hoog in het vaandel staan, we vullen elkaar aan om samen een goed afscheid vorm te geven.

Tarieven 2021

 • Ritueelbegeleiding bij afscheid: € 565,- *
  (Op reguliere locatie zoals aula van crematorium, uitvaartcentrum of (natuur-)begraafplaats)
 • Toeslag van de afscheidsdienst op een alternatieve locatie: € 125,- *
  (Indien de dienst op een andere plek plaatsvindt dan aula van crematorium, uitvaartcentrum of (natuur-)begraafplaats, dan is meer aandacht en tijd nodig voor zorgvuldige afstemming, voorbereiding en uitvoering)
 • De aangegeven richtprijs van € 565,- * omvat een voorgesprek, uitwerking van ideeën en schrijven van teksten, inhoudelijke afstemming, samenstellen draaiboek, voorgaan bij de plechtigheid en een (telefonisch) nagesprek. Als er om bepaalde redenen aanzienlijk meer tijd in een uitvaart gaat zitten, dan maak ik een tarief op maat.

* Vrijgesteld van btw, inclusief reiskosten binnen straal van 50 km

Het is mogelijk dat nabestaanden de kosten van een ritueelbegeleider vergoed kunnen krijgen via hun uitvaartverzekering. Voor meer informatie: https://www.uitvaartverzekering.nl/onderwerpen/ritueelbegeleiding

In liefde en verbinding bewust beleven door betekenis geven, en daardoor de kracht vinden om weer door te gaan.

Denk ook aan rituelen bij:

 • levenseinde
 • urn bijzetting
 • het verstrooien van de as
 • geboorte- en/of sterfdag
 • herdenking
 • grafruiming

Elke afscheidsplechtigheid, elk ritueel is maatwerk. De prijs hangt af van de benodigde tijd, reiskosten en materialen. Uw wensen zijn altijd de leidraad.

Schuiven naar boven